CPU Slovenj Gradec


Naprej so. p., vzpostava projekt CENTRA PONOVNE UPORABE - POPRAVLJALNICA.  V program vključuje dolgotrajno brezposelne osebe in ranljive skupine prebivalstva. To je priložnost za  usposabljanje po principu učenja z delom, s povečanim zaposlitvenim potencialom. Razvija celovit model soc. podjetja, ki povezuje  osnovna delovna področja soc. podjetja z usposabljanjem ranljivih skupin, s strategijami povezovanja z raznovrstnimi deležniki soc. podjetništva v regiji in širše, predvsem z Javnim komunalnim podjetjem in KOCEROD-om ter MO Slovenj  Gradec in širše - društva, NVO, zavode, podjetja, obrtnike, Center za soc. delo, občine, šole, razvojne inštitucije, javne inštitucije,.. . V prvi fazi je projekt usmerjen na zagotovitev materialnih in kadrovskih pogojev za izvajanje osnovne dejavnosti Centra ponovne uporabe – popravljalnica.

Socialno podjetje Naprej,  deluje na področju socialnega podjetništva od leta 2010.  V svoje delovanje vključuje dolgotrajno brezposelne osebe in ranljive skupine prebivalstva. V programu pridobivajo priložnost za  usposabljanje z delom (po principu 'učenja z delom') in s tem povečujejo svoj zaposlitveni potencial, kakor tudi zmanjšali ogroženost svoje socialne vključenosti.    

Naprej so. p.  razvija celovit model socialnega podjetja. Povezuje  osnovna delovna področja socialnega podjetja z usposabljanjem ranljivih skupin za povečanje njihovega zaposlitvenega potenciala, kakor tudi s strategijami povezovanja z raznovrstnimi deležniki socialnega podjetništva v regiji in širše. Pri popravilu in obnovi raznih predmetov se srečujemo tudi s potrebo po znanju starih obrti, zato vključujemo tudi mojstre obrti, ki so v izumiranju. Tako želimo čim bolj ohraniti originalnost opreme, hkrati pa osvajati in negovati stara znanja.

Poglavitni namen CENTRA PONOVNE UPORABE  (CPU) je prevzem še uporabne opreme oz. izdelkov (pohištvo,  računalniško opremo, igrače, športno opremo, razno opremo za dom, knjige in drugo). Po sprejemu le-te sledi delovni proces čiščenja, popravila in obnove, nato so izdelki pripravljeni za prodajo v  SPLETNI TRGOVINI. 

Z delovanjem CENTRA PONOVNE UPORABE (CPU) pripomoremo k Evropski direktiva predpisuje načelo ponovne uporabe, ki je v hierarhiji ravnanja z odpadki pred recikliranjem.   Gre za varčevanje z naravnimi viri, energijo in za zmanjševanje količin odpadkov, ker se zavrženi izdelki vrnejo nazaj v uporabo. Žal je to področje v Sloveniji še vedno premalo uveljavljeno. Sloveniji tako Evropska Komisija nalaga ureditev oz. izboljšanje stanja na tem področju. Družbena in okoljska bremena predstavljajo velik izziv in priložnost za programe, kakor je CPU Velenje, katerega poglavitni namen je zmanjševanje količin odpadkov, okoljsko osveščanje in informiranje ter uresničevanje prednostnega reda ponovne uporabe odpadkov. V CPU tako preusmerjamo tok potencialnih odpadkov iz Zbirnih centrov in gospodinjstev nazaj v uporabo in v celoti uresničujemo  področje ozaveščanja o pomenu ponovne uporabe odpadnih materialov, zbiranje in predelava še uporabnih predmetov in surovin ipd.